Cloud komt traag op gang in Benelux

Cloud komt traag op gang in Benelux
Cloud traag op gang Benelux

De cloud heeft de wereld in snel tempo weten te veroveren. Wie de technologie niet gebruikt loopt kans achter te geraken. Toch blijft de Benelux voorzichtig bij het toepassen van nieuwe technologie.

Toepassingen van de cloud schieten als paddenstoelen uit de grond en wereldwijd maakt men dankbaar gebruik van de nieuwe technologie. Ten opzichte van de rest van de wereld gebeurt het toepassen van cloudapplicaties in de Benelux echter erg traag.

Argwaan

Maar liefst dertig procent van de ondernemingen geeft namelijk toe geen geld uit te geven aan de cloud. Wereldwijd ligt dit aantal een pak lager, namelijk slechts zes procent. Grote meespelende factor bij het niet toepassen van de technologie lijkt de angst voor risico’s te zijn. Ook regulering en volgzaamheid komen naar boven als belangrijkste terughoudende factoren.

Gebrek aan controle

Verder geven bedrijven uit de Benelux de controle niet graag uit handen. Slechts 48 procent van de ondernemingen uit de Benelux willen namelijk de komende jaren meer aan outsourcing gaan doen en maar liefst 35 procent is niet van plan meer te investeren. Wereldwijd is daarentegen 56 procent van de ondervraagden van plan meer uit te geven en slechts 29 procent zegt niet meer te willen investeren.

“De onderzoeken die wij jaar op jaar uitvoeren laten een duidelijk verband zien tussen de mate van tevredenheid en het professioneel management van de gehele outsourcingcyclus, van strategievorming tot en met beëindiging van een uitbestedingsrelatie”, voegt Anthony Van de Ven van KPMG Advisory hier nog aan toe. “Wij willen daarom veel organisaties aansporen outsourcing nadrukkelijker te benaderen als een strategisch vraagstuk dat continue sturing en bewaking nodig heeft.”

Bron: Smartbiz