Langzame PC blijft meest irritant

Langzame PC blijft meest irritant
Trage PC

De grootste ergernis van computergebruikers is het gebrek aan snelheid van het apparaat. Zo blijkt uit het nationale onderzoek van IT-reseller Insight naar de vraag wat de grootste pc-ergernis is tijdens het werk.

21% van de werkende Nederlanders geeft aan dat de computer te langzaam is, traag opstart of op een andere manier niet snel genoeg is. Bijna 14% van de respondenten in dit onderzoek stoort zich aan een falende (internet)netwerkverbinding. Dat het apparaat niet werkt, uitvalt of vastloopt, is met 10% de derde ergernis in de rij van meest genoemde ergernissen bij het gebruik van computers. Dit nationale onderzoek van Insight is afgelopen kwartaal uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect onder 988 Nederlanders.

Op de vraag wat de professional de grootste ergernis aan het toestel vindt, antwoordt 3% van de respondenten zich te ergeren aan het feit dat het apparaat voortdurend door anderen wordt gebruikt. Zo’n 16% van de respondenten benoemt allerlei verschillende ergernissen als het geluid, kabels die in de weg liggen, of het stopcontact dat niet altijd voorhanden is. Iets meer dan 6% van de respondenten geeft aan geen problemen en/of ergernissen te ervaren. De overige 30% van de ondervraagden werkt niet structureel met een computer.

“De werkplek is heel bepalend voor de mate waarin medewerkers tevreden zijn over hun werkomgeving. Het is belangrijk inzicht te hebben in waar het mis gaat, zodat je als organisatie weet wat je te doen staat om ergernissen te helpen voorkomen. Ook kunnen organisaties meer uit hun mensen halen, als ze succesvol de juiste verbinding leggen tussen de behoefte van de medewerker en de werkplekoplossing. Ik raad organisaties aan op de hoogte te blijven van de “Modern Workplace”-ontwikkeling. Ons veranderende werk vraag ook om aangepaste middelen”, vertelt Paul Verboom, Solutions Sales Specialist en verantwoordelijk voor de inrichting van moderne werkomgevingen bij Insight.

Over het nationale Insight-onderzoek

Dit nationale onderzoek van Insight is uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect onder een representatieve steekproef van 988 respondenten, evenveel mannen als vrouwen. 25% van de ondervraagden is jonger dan 35 jaar, 29% heeft een leeftijd tussen 35 en 50 jaar en 46% van de respondenten is 50 jaar of ouder. Dit Nederlandse onderzoek heeft plaatsgevonden in maart 2016.

Bron: Dutch IT-channel