Mobiel werk vaak niet of ad hoc geregeld

Mobiel werk vaak niet of ad hoc geregeld
Mobiel werken

Werknemers ervaren door mobiele technologie grote voordelen in hun werk. Twee op de drie zegt minder te reizen, efficiënter en klantvriendelijker te werken en meer voldoening te ervaren. Maar het management vreest gebrek aan controle en verlies van saamhorigheid in de organisatie.

De doorsnee mobiele werker is wekelijks zo’n 26 uur elders dan op de vaste werkplek in touw. Toch heeft de helft van de organisaties geen beleid ten aanzien van mobiel werken. Slechts 3 procent kan zeggen duidelijk een formeel beleid te hebben vastgelegd. Dat concludeert Citrtix uit een rondvraag onder 500 mobiele medewerkers van bedrijven met tenminste 50 personeelsleden.

Verlies aan controle

Respondenten geven aan dat er sprake is van ad-hocbeleid (8 procent), geen beleid (13 procent), dat mobiel werken niet wordt gestimuleerd (15 procent) of dat mobiel werken niet is toegestaan (10 procent). Gevraagd naar het waarom van het ontbrekend beleid en van het niet toestaan van mobiel werken, gaf 40 procent van de ondervraagden aan dat het management mogelijk vreest voor verlies aan controle. Bijna 33 procent denkt dat het management verwacht dat mobiel werken tot minder saamhorigheid leidt en ruim 29 procent denkt dat het management opziet tegen de complexiteit van een mobiele organisatie. Medewerkers zien zelf andere nadelen of storende zaken rondom mobiel werken: met name technische problemen (traag laden, slechte verbinding, omslachtige inlogprocedure, gebrekkige beveiliging) en administratieve rompslomp. Daarnaast zien medewerkers de continue bereikbaarheid als bezwaar en het feit dat de werkgever voortdurend weet waar de werknemer is en wat hij of zij doet.

Beveiliging is wel een issue

Op de vraag hoe de werkgever mobiel werken makkelijker en prettiger kan maken, zegt het merendeel dat er beleid zou moeten zijn om de balans tussen werk en privé beter te waarborgen. 68 procent vindt het belangrijk dat hen de toegang tot bedrijfsapps en -data ’s avonds, ’s nachts en in het weekend wordt ontzegd. Medewerkers zouden het prettig vinden als er maatregelen genomen worden om de mobiele werktijden te begrenzen. Kennelijk hebben zij het gevoel dat ze tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Andere maatregelen om mobiel werken prettiger en makkelijker te maken zijn: een eenvoudiger aanmeldprocedure (53 procent) voor data en apps en betere toegang (61 procent) tot noodzakelijke apps en data. Single sign-on – één keer inloggen om toegang te krijgen en te houden tot alle toepassingen – wordt vaak genoemd. Beveiliging is daarbij ook een issue. 41 procent van de ondervraagden geeft aan dat de organisatie verantwoordelijk is voor mobiele databeveiliging, iets minder dan een kwart vindt dat de mobiele medewerker zelf verantwoordelijk is.

Tablet weinig genoemd

Laptop en desktop zijn de belangrijkste apparaten voor mobiele medewerkers (beide 36 procent); desktop en laptop voor de thuiswerker, laptop voor de mobiele professional. Opvallend genoeg wordt de tablet weinig genoemd als apparaat voor mobiel werken (5 procent). Een smartphone is voor 14 procent van de mobiele medewerkers het belangrijkste werkapparaat. Laptops en tablets zijn in ruim 60 procent van de gevallen bedrijfseigendom, desktops en smartphones zijn vaker privé-eigendom. Als het gaat om de toepassingen die gebruikt worden voor het mobiele werken, geeft een meerderheid (62 procent) aan dat dat vooral standaardprogramma’s zijn, zoals Microsoft Office. Bedrijfsspecifieke toepassingen (applicaties die voor het bedrijf op maat ontwikkeld of ingericht zijn) worden in 48 procent van de gevallen gebruikt. Bij laptops van de zaak bepaalt de organisatie meestal (55 procent) welke programma’s er wel en niet op mogen. Bij thuisdesktops (40 procent) en smartphones (44 procent) bepalen de gebruikers dat grotendeels zelf.

Bron: Automatiseringsgids