Trage desktops ongunstig voor bedrijfsresultaten

Trage desktops ongunstig voor bedrijfsresultaten
Trage PC Laptop

Om optimaal te presteren hebben werknemers technologie nodig die aan hun snelheid kan tippen. Indien dit niet het geval is, zal de concentratie al snel drastisch afnemen.

In een onderzoek uitgevoerd door Dimensional Research in opdracht van AppSense, wordt er dieper ingegaan op de factoren die een belangrijke rol spelen op het vlak van desktopgebruik op de werkvloer. Opvallend is dat de leeftijd bepalend is voor de snelheid waarmee werknemers afgeleid zijn door een trage desktop. Ook de activiteit die men onderneemt ten tijde van een trage computer is anders bij de verschillende leeftijdsgroepen.

Concentratieproblemen

Van de 850 IT-professionals en zakelijke desktopgebruikers die werden ondervraagd, gaf maar liefst 83 procent toe wel eens afgeleid te zijn door een trage werkcomputer. Van deze groep verliest zelfs 67 procent telkens de concentratie wanneer zijn computer te traag werkt. Wanneer rekening wordt gehouden met de leeftijd van de ondervraagden, valt duidelijk op dat de snelheid van een desktop de meeste invloed heeft op millennials (werknemers geboren in de jaren 80 of later).

Tijdverdrijf

Wat doen werknemers wanneer ze wachten op het starten van een applicatie of het openen van een groot document? Ook hier lopen de reacties uiteen op basis van de leeftijd. 58 procent van de ondervraagde babyboomers stort zich namelijk op papierwerk om verveling te voorkomen. Bij de generatie X (geboren tussen de jaren 60 en 80) en millennials ligt dit aantal een stuk lager met 45 en 44 procent respectievelijk.

 

28 procent van de millennials leeft zich daarentegen graag uit op zijn mobiele toestel en speelt een spelletje of bezoekt Facebook om de tijd te doden. Ook generatie X (21%) durft al eens naar zijn smartphone te grijpen, terwijl de babyboomers (8%) nauwelijks gebruik maken van dit type tijdverdrijf.

 

2015-11-19 10_13_04-PDF Complete Corporate Edition

Controle

Niet alleen de snelheid van een computer heeft invloed op werknemers, ook het gebrek aan controle op de desktop van medewerkers beïnvloed de werkprestaties negatief. Het geven van meer vrijheid geeft de werknemer namelijk het gevoel gewaardeerd te zijn door zijn meerderen en zorgt ervoor dat deze medewerker beter zal presteren.

Om de veiligheid te garanderen, beperken veel bedrijven echter de mate van controle die werknemers over hun computer hebben. Maar liefst 95 procent van de ondervraagde IT-professionals beperkt namelijk de controle die werknemers hebben over hun computer. Wel krijgt 41 procent van de medewerkers nog de kans om kleine vormen van personalisatie uit te voeren en krijgt 5 procent van de werknemers de volledige controle over zijn desktop.

“Dit onderzoek bevestigt hoe essentieel de desktopervaring van gebruikers is voor de resultaten van het bedrijf. Daarom proberen we bij AppSense altijd om een goede balans te vinden tussen beveiliging en de gebruikersproductiviteit,” besluit Koemar Dharamsingh van AppSense.

Bron: Smartbiz