De zes belangrijkste oorzaken van dataverlies

De zes belangrijkste oorzaken van dataverlies
Dataverlies oorzaken

Het vermijden van dataverlies is niet altijd even eenvoudig. Hier zijn alvast zes veelvoorkomende oorzaken die je zeker in het oog moet houden.

Het voorkomen van dataverlies is voor iedereen een prioriteit, en toch heeft de meerderheid weleens te maken gekregen met het verloren gaan van gegevens, in de vorm van foto’s bijvoorbeeld, documenten of andere media. Op bedrijfsniveau is de schade die gepaard gaat met dataverlies nog groter.

Niet alleen de financiële kosten gebonden aan dataverlies kunnen hoog oplopen, ook de reputatieschade voor het bedrijf kan nefast zijn. Bovendien wordt het beschermen van data nu nog belangrijker met de nakende komst van de GDPR.

Onze poll peilde daarom in de zomermaanden hoeveel lezers de laatste zes maanden gegevens kwijtspeelden, en – nog belangrijker – welke factoren daar verantwoordelijk voor waren. Meer dan duizend bezoekers van Smartbiz.be en ZDNet.be lieten van zich horen. Zo’n 78 procent zeiden in het afgelopen halfjaar geen last te hebben gehad van dataverlies; de rest liet weten wel getroffen te zijn. Hieronder vind je de zes belangrijkste oorzaken, gerangschikt op basis van hun antwoorden.

http://www.smartbiz.nl/wp-content/uploads/sites/7/2016/08/grafiek-poll-sb-dataverlies.png

6. Ramp

Een klein deel van de respondenten die in de laatste zes maanden dataverlies leden, zeiden dat aan een calamiteit te wijten: een onontkoombare ramp, zoals een brand of overstroming. Niet verwonderlijk komt een dergelijke gebeurtenis weinig voor, maar indien het toch voorkomt, zijn de gevolgen niet te overzien. Een verkoolde harde schijf valt immers niet te redden. Maak back-ups op verschillende systemen en verschillende locaties als je het zekere voor het onzekere wilt nemen.

5. Diefstal

Diefstal zorgde slechts bij een tiental respondenten voor dataverlies. Bij diefstal denken we snel aan een gebroken autoruit en een vermiste laptop, maar onderzoek wijst uit dat toestellen verrassend vaak worden gestolen op kantoor. Het loont daarom om ook op het werk te zorgen voor voldoende bescherming, zoals een fysiek slot. Zowel om je toestel als de data erop te beschermen.

4. Hacker

De hacker is de boeman van vele gebruikers. Of die angst volledig gegrond is, laten we in het midden; wel staat vast dat hacks kunnen meespelen in dataverlies. Twaalf procent van de respondenten gaf toe data te hebben verloren als gevolg van een hack. Het reële aantal kan bovendien hoger liggen, aangezien meeste hacks niet worden opgemerkt door de gebruiker zelf. De gevolgen worden pas maanden of jaren later duidelijk, of soms zelfs nooit.

3. Malware

De meest voor de hand liggende factor voor dataverlies strandt op een derde plaats. Met de alarmerende evolutie van ransomware, spyware, worms, en trojans, is het niet verrassend dat 32 gebruikers hun dataverlies toedichten aan malware. Net zoals bij de hack is een infectie met malware niet altijd even duidelijk. Ransomware openbaart zich meteen aan de gebruiker, maar een trojan bijvoorbeeld is doorgaans heel wat minder opvallend. Een goede antimalware-bescherming en een up-to-date systeem kan veel voorkomen.

2. Menselijke fout

Meer dan een vierde van de ondervraagden gaven toe dat ze dataverlies hadden geleden als gevolg van een menselijke fout. Misschien wel de meest frustrerende manier om data te verliezen, komt een menselijke fout dus best vaak voor. Een recente studie toonde aan dat werknemers vaak nalatige collega’s aanwijzen als de oorzaak van dataverlies. Een fout is immers zo gebeurd. Stel je voor dat je je inloggegevens ingeeft op een malafide website, of je een document vergeet op te slaan. Of je vergeet simpelweg je laptop op de trein. In eender welk geval is je data – en misschien de data van je bedrijf – mogelijk niet meer privé.

1. Hardware- of software-probleem

Met stip op nummer één: het hardware- of softwareprobleem. Zo’n 40 procent van de respondenten wees met de vinger naar hardware of software. Die noemer dekt overigens een grote lading. Dataverlies kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een hardware-probleem wanneer een systeem zonder stroom valt, en bepaalde gegevens niet op tijd zijn opgeslagen. Aan de kant van software is het mogelijk dat data verloren gaat door bugs, of een systeemcrash. Wat de oorzaak ook is, hardware of software, een fout in het systeem kan ervoor zorgen dat data in een fractie van een seconde onherroepelijk verloren gaat.

Er zijn dus heel wat manieren om data te verliezen, en ze zijn niet allemaal even makkelijk om te vermijden. Menselijke fouten en hardware- of softwareproblemen – struikelpunten waarvoor geen kant-en-klare oplossingen bestaan – blijven de grootste boosdoeners. Het goede nieuws is natuurlijk dat het grootste deel van respondenten het afgelopen halfjaar niet te maken hebben gekregen met dataverlies: het overkomt iedereen weleens, maar gelukkig is het geen dagelijkse kost.

Bron: Smartbiz